Om prosjektet

Ytringsfrihet er en menneskerett. Samtidig ser vi at forfattere angripes både fra pressgrupper, myndigheter og med fysisk vold. Ytringsfrihetens rammer og utfordringer i vår tid diskuteres ofte og hyppig i radiodebatter og avisspalter, men hva tenker forfatterne selv? Hvilke perspektiver kan skjønnlitteraturen og sakprosaen gi oss på disse problemstillingene?

Stiftelsen Litteraturhuset inviterer et utvalg toneangivende internasjonale skjønnlitterære stemmer til å reflektere over ytringsfrihet i bredeste forstand – gjennom litteraturen.

Antologien Hviskinger og skrik presenterer seks tekster som gjennom prosa og poesi, essaystikk og skjønnlitteratur forsøker å sette ord på hva ytringsfrihet betyr og på hvilke måter den er under press. Flere av dem skriver personlig om hvordan de selv har opplevd angrep på egen ytringsfrihet, deres rett til å være den de er og skrive det de vil.

Våre hviskinger og skrik
Av Iryna Tsilyk
Valget
Av Thorvald Steen
Forfatteren og «frihetens» paradoks
Av Joyce Carol Oates
GUD OG DEN SUBALTERNE PRATAR
Av Maneo Mohale
Fornuft og mot
Av Ahmet Altan
Hvor er du, sønn?
Av Fatemeh Ekhtesari